Wat doet Stopverzuim

Stopverzuim gaat verder onder de naam Yellow Vitaal

Alle activiteiten van Stopverzuim zijn met ingang van 2022 overgenomen door Yellow Vitaal BV. Er wordt druk gewerkt aan de website. Neem voor vragen gerust contact op met Loet Spaanstra: l.spaanstra@yellowvitaal.nl – 0619953978. Ik sta u graag te woord.

Wat doet Stopverzuim

In het kort? Met de beste aanpak van verzuim is duurzame inzetbaarheid van uw werknemers het beoogde resultaat. Voor uw bedrijf levert het inzetten van onze professionals zowel minder verzuim als goede duurzame inzetbaarheid op. Voor uw werknemers meer werkplezier en motivatie.

Lees op deze website over onze benadering van (langdurig) verzuim en hoe we met onze visie en missie daadwerkelijk de beoogde resultaten van volledig herstel of aanpassing van werkzaamheden voor u kunnen behalen.

Meer besparen dan we kosten, dat is ons bestaansrecht

Dan zegt u: ‘dat is allemaal mooi, maar wat kost dat wel niet?’ Goede vraag! Ons antwoord is: ‘dat kost minder dan wanneer u zelf met onvoldoende kennis van (langdurig verzuim) aan de slag gaat.’

Verzuimbegeleiding is echt een vak apart. Net als casemanagement (regie op verzuim), coaching en (bedrijfs)maatschappelijk werk. Weet u dat veel fouten vóór het feitelijke verzuim en in de eerste fase worden gemaakt? Als wij met uw langdurige verzuim aan de slag gaan, dan bespaart u vrijwel altijd meer aan schadelast (loonkosten, vervanging en bijkomende kosten) dan dat wij kosten. Meer besparen dan we kosten, dat is ons bestaansrecht!

Onze benadering: verzuim is iets niet doen dat wel van je verwacht wordt

Verzuim kan allerlei oorzaken hebben, zoals problemen in werk of privé. ‘Griep is ziek’, dat is duidelijk. Kortdurend verzuim is dan de oplossing. Is verzuim echter langdurig en meer dan een ‘griepje’, dan is een goede verzuimregisseur onmisbaar. Zodat u kunt blijven doen waar u beter in bent.

Werkgever bepaalt

Verzuimregisseurs van Stopverzuim kennen alle aspecten van de Wet Verbetering Poortwachter in zowel spoor 1 als spoor 2. We doen dus precies wat u van een goede verzuimbegeleider verwacht. Voor een (stagnerend) verzuimtraject, second opinion, training of coaching. U bepaalt namelijk zelf wie de verzuimbegeleiding uitvoert.

Visie: samen van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

Stopverzuim streeft naar duurzame inzetbaarheid van werknemers, omdat daardoor het werkplezier toeneemt en de kosten van verzuim dalen. Onze dienstverlening levert al op korte termijn lagere kosten voor verzuim op.

Missie: de beste aanpak van verzuim

Onze verzuimregisseurs kunnen verzuim anders organiseren en vervolgens bekorten. Door samenwerking met werkgever, werknemer en deskundigen zoals de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige, kunnen we gezamenlijk oplossingen realiseren (2e spoor of urenopbouw elders) die het verzuim bekorten.

Waarom Stopverzuim

R

De beste aanpak van verzuim

R

Beoogd resultaaat: volledig herstel

R

Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

R

Verbeteren van teamprestaties

Samenwerking

Stopverzuim biedt u ervaren verzuimregisseurs (casemanagers), (bedrijfs)maatschappelijk werkers, (re-integratie)coaches, trainers en arbeidsdeskundigen. En onafhankelijke samenwerking met Hollands Kroon Risicobeheer en Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West. En met uw Arbodienst, afdeling P&O en al aanwezige professionals in verzuim.

De 4 Dimensies, trainingen voor betere teamprestaties en minder verzuim

Verantwoordelijk handelen van werknemers draagt bij aan duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie. Meer werkplezier levert altijd meer motivatie en daardoor minder verzuim op. Met trainingen De 4 Dimensies krijgen we zelfs door interne strijd verdeelde of volledig naar binnen gekeerde teams weer in beweging.

De 4 Dimensies zijn:

1 Bestaansrecht (beoogd resultaat – doelen stellen – evalueren)
2 Inrichting (processen – procedures – afspraken)
3 Dynamiek (houding – gedrag – communicatie)
4 Omgeving (externe invloed op beoogd resultaat)

Het behaalde resultaat…

Met de beste aanpak van verzuim leveren we een bijdrage aan minder verzuim én het verbeteren van teamprestaties. Voor uw bedrijf levert dat zowel duurzame inzetbaarheid als goede (interne) samenwerking op.

Onze klanten

We zijn Noord-Hollands nuchter, met een sterk netwerk in de regio. Onze klanten zijn ondernemer in het MKB en middelgrote tot grotere organisaties in de markt van sport, vitaliteit en beheer van maatschappelijk vastgoed. Van schoenenzaak, tegelzetbedrijf, offshore, aannemer, bakkerij, verhuisbedrijf, autodealer en uitvaartonderneming tot zwembaden en sporthallen in de regio.

HRM – coaching – beoordeling

Steeds vaker worden we ingeschakeld voor het uitvoeren van HRM-taken, coaching (op ontwikkeling en (management)vaardigheden) en functionerings- en beoordelingsgesprekken. Geen wonder, want onze inzet loopt via verzuimbegeleiding en preventief verzuimbeleid naar organisatieveranderingen.

Uiteindelijk komen we dan uit bij het functioneren van medewerkers. En ook hier zijn we succesvol met onze aanpak: zacht in relaties, maar hard op het nakomen van gemaakte afspraken.

We komen graag kennismaken en een eerste advies geven. Als antwoord op vragen over verzuim, duurzame inzetbaarheid, verzuimpreventie, trainingen, coaching, beoordeling en het verbeteren van samenwerking. In de offertes van Stopverzuim staan geen kleine lettertjes of verborgen meerkosten voor extra werkzaamheden of termijnen.

Grote kans dat u op zoek bent naar de beste aanpak van verzuim. De uitdaging nemen we graag aan!

Bel Loet Spaanstra op 06-19953978 (ook ’s avonds) of druk op de knop hieronder…

Hoe kunnen wij u helpen?

Hoe kunnen wij u helpen?

 

Certificering, wetgeving en centraal adres

Alle professionals van Stopverzuim en de onafhankelijke samenwerkingspartners zijn hoog opgeleid en deskundig in hun vakgebied. Als blijk daarvan geven ze les aan diverse opleidingen. Ze beschikken opgeteld aan een reeks diploma's, certificaten en registraties.

Alle werkzaamheden worden conform bestaande regels en wettelijke kaders uitgevoerd. Stopverzuim onderschrijft het belang van het medisch geheim van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzuimbegeleiders en behandelaars; en de juridische kaders van advocaten en mediators. We houden ons strikt aan privacywetgeving, zoals vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Algemene voorwaarden Stopverzuim
Klachtenreglement Stopverzuim

Praktische informatie:
Informatie over ziekmeldingen tijdens de coronacrisis
Wanneer kan ik een coronatest vragen?
Wanneer moet ik een bedrijfsongeval melden?
Werkwijzer WVP kader UWV 2018
Wijziging doorgeven aan UWV
Toelichting voordelen en regelingen UWV

De website is gemaakt door Marjon Saft
Het logo is ontworpen door Annelies Vink
De foto's zijn geschoten door Gerard Koopen

Stopverzuim
Laanenderweg 57
1812 PW Alkmaar
06-19953978

Stopverzuim is een handelsnaam van Wheelbarrow Consultancy BV: KvK 371164470000 en BTW NL8142.07.881.B01