Wat is Stopverzuim

Stopverzuim is een onafhankelijk bureau voor verzuimbegeleiding / casemanagement en maatwerk in verzuim. Een werkgever kan op ieder willekeurig ogenblik, zonder abonnement en tegen een vast tarief, de expertise van Stopverzuim inschakelen. Ongeacht uw verzekeringsvorm of de maatwerk- of vangnetregeling (Arbowet 2017). Ook voor advies of second opinion in spoor 1 of spoor 2.

In onze providerboog werken we samen met onafhankelijke professionals, zoals bedrijfsarts, advocaat arbeidsrecht en verzekeringsintermediair. Net zo gemakkelijk werken we samen met uw Arbodienst, afdeling P&O en al aanwezige professionals in verzuim.

Onze benadering: verzuim is iets niet doen dat wel van je verwacht wordt

Stopverzuim ziet verzuim als gedrag dat vaak verward wordt met ziek zijn. Kiezen voor verzuim kan andere oorzaken hebben, zoals problemen op het werk of privé. ‘Griep is ziek’, dat is duidelijk. Kortdurend verzuim is dan de beste oplossing.De verantwoordelijkheid voor het verzuim ligt altijd bij de werknemer. Het is immers de keuze (het gedrag) van de werknemer om wel of niet te verzuimen.

De verzuimbegeleiders / casemanagers van Stopverzuim voeren ongeacht de maatwerk- of vangnetregeling (een deel van) het proces voor u uit. Daardoor behoudt u zelf de regie. Als werkgever bepaalt u immers wie het casemanagement uitvoert. We nemen u mee in het realiseren van onze visie op verzuim.

Visie: samen van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

Stopverzuim adviseert (ook second opinion) en voert uit wat u aan ons vraagt, dat is maatwerk. Altijd met duurzame inzetbaarheid als doel.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laten namelijk zien dat vervanging als gevolg van verzuim grote problemen oplevert door het toenemend tekort aan personeel. Een extra reden om te investeren in duurzame inzetbaarheid, als alternatief voor verzuim.

We werken aan gewenst gedrag en (zelf)verantwoordelijkheid van werknemers. Beide aspecten dragen bij aan duurzame inzetbaarheid. Voor het bereiken van de doelstelling kunnen we naar de structuur en cultuur van uw organisatie kijken. Naar leiderschap, communicatie, gedrag en motivatie.

Waarom Stopverzuim.nl?

R

De beste aanpak van verzuim

R

Advies en second opinion

R

Zonder abonnement een vast tarief

R

Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

Missie: de beste aanpak van verzuim

Om te beginnen kijken we naar bestaand verzuim. Gaan we niet ‘even oplossen’. In goed overleg met de verzuimende werknemers kunnen we het bestaande proces (104 weken) vaak voor u bekorten door verzuim te beschouwen als een vorm van gedrag waar alternatieven voor zijn.

Stopverzuim staat voor: de betrouwbaarheid van ervaren professionals. Van eigen re-integratiecoaches / casemanagers en organisatieadviseurs, tot volledig onafhankelijke samenwerking met bedrijfsarts, advocaat arbeidsrecht en verzekeringsintermediair. Of met uw Arbodienst, bedrijfsarts of afdeling P&O! Vanaf 2016 dringt Stopverzuim succesvol verzuim terug. We zijn Noord-Hollands nuchter, met een sterk netwerk in de regio.

Altijd maatwerk

Bedrijven (groot en klein) schakelen ons in voor spoor 1 en spoor 2. Daarnaast repareren onze specialisten ‘verkeerd uitgevoerde’ spoor 1 en 2 trajecten, die tot een loonsanctie leidden. Bekortingsverzoeken dienen we zelf bij het UWV in. In de vorm van maatwerk en een vast tarief geven we, ongeacht de fase van een traject, altijd een helder advies of second opinion voor de beste aanpak.

We zijn op zoek naar u. Grote kans dat u op zoek bent naar de beste aanpak van verzuim! U wilt resultaat? Graag nemen we de uitdaging aan: test ons! Graag leggen we u de beste aanpak uit. Lees gerust verder op deze website of bel Loet Spaanstra op 06-19 95 39 78 (ook ’s avonds) of druk op de knop hieronder…

Hoe kunnen wij u helpen?

Hoe kunnen wij u helpen?

 

Certificering, wetgeving en centraal adres

Alle professionals van Stopverzuim en de onafhankelijke samenwerkingspartners zijn hoog opgeleid en deskundig in hun vakgebied. Als blijk daarvan geven ze les aan diverse opleidingen. Ze beschikken opgeteld aan een reeks certificaten en registraties. Alle werkzaamheden worden conform bestaande regels en wettelijke kaders uitgevoerd. Stopverzuim onderschrijft het belang van het medisch geheim van bedrijfsartsen en de juridische kaders van advocaten. We houden ons strikt aan alle privacywetgeving, zoals vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Download hier de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)Algemene voorwaarden Stopverzuim 03082018 en Klachtenreglement Stopverzuim.

De website is gemaakt door Marjon Saft
Het logo is ontworpen door Annelies Vink
De foto's zijn geschoten door Gerard Koopen

Stopverzuim.nl
Loet Spaanstra
Laanenderweg 57
1812 PW Alkmaar

Stopverzuim is een handelsnaam van Wheelbarrow Consultancy BV: KvK 371164470000 en BTW NL8142.07.881.B01