Wat doet Stopverzuim

Maatregelen in verband met corona

Omdat we veel vragen krijgen over verzuimmeldingen en het verplicht testen op het coronavirus (wanneer wel of niet?), zetten we de antwoorden op deze vragen voorlopig even bovenaan op onze website. Hebt u als werkgever vragen? Aarzel niet en bel ons gerust.

Wat doet Stopverzuim

In het kort? Met de beste aanpak van verzuim leveren we een bijdrage aan het verminderen van verzuim én het verbeteren van teamprestaties. Voor uw bedrijf levert dat zowel duurzame inzetbaarheid als goede interne samenwerking op. Voor uw werknemers meer werkplezier en motivatie.

Lees op deze pagina over onze benadering van verzuim en hoe we met onze visie en missie daadwerkelijk de genoemde resultaten voor u kunnen behalen. Op volgende pagina’s geven we meer uitleg over onze werkwijzen en stellen we ons aan u voor.

Onze benadering: verzuim is iets niet doen dat wel van je verwacht wordt

Verzuim kan allerlei oorzaken hebben, zoals problemen in werk of privé. ‘Griep is ziek’, dat is duidelijk. Kortdurend verzuim is de beste oplossing. Is verzuim echter meer dan een griepje, dan is een goede verzuimregisseur onmisbaar. Zodat u kunt blijven doen waar u beter in bent.

Bij herstel gaat het altijd om de vraag: welke werkzaamheden zijn wel mogelijk en waar kunnen we dat voor u organiseren?

Werkgever bepaalt

Verzuimregisseurs van Stopverzuim kunnen alle aspecten van de Wet Verbetering Poortwachter uitvoeren in zowel spoor 1 als spoor 2.  We bieden maatwerk en doen dus precies wat u van een goede verzuimbegeleider verwacht. Alleen second opinion of overname van een (stagnerend) traject kan ook. U bepaalt namelijk zelf wie de verzuimbegeleiding uitvoert. Vragen beantwoorden we natuurlijk graag.

Visie: samen van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

Stopverzuim streeft altijd naar duurzame inzetbaarheid. De arbeidsmarkt laat een toenemend tekort aan geschikt personeel zien. Extra reden om in uw werknemers te investeren en die te behouden.

De 4 Dimensies voor betere teamprestaties en minder verzuim

Verantwoordelijk handelen van werknemers draagt bij aan duurzame inzetbaarheid (verzuimpreventie). Eenvoudig geformuleerd levert meer werkplezier altijd meer motivatie en daardoor minder verzuim op. Voor het bereiken van betere teamprestaties bieden we gerichte trainingen aan. Met de 4 Dimensies krijgen we zelfs door interne strijd verdeelde of volledig naar binnen gekeerde teams weer in beweging.

De 4 Dimensies zijn:

1 Bestaansrecht (beoogd resultaat – doelen stellen – evalueren)
2 Inrichting (processen – procedures – afspraken)
3 Dynamiek (houding – gedrag – communicatie)
4 Omgeving (externe invloed op beoogd resultaat)

Waarom Stopverzuim

R

De beste aanpak van verzuim

R

Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

R

Verbeteren van teamprestaties

R

Goede (interne) samenwerking

Missie: de beste aanpak van verzuim

Bij (verwacht) langdurig verzuim kunnen we eerder de arbeidsdeskundige inschakelen. Onze verzuimregisseurs kunnen daardoor bestaand verzuim anders organiseren en vervolgens bekorten. Als gedeeltelijk herstel en opbouw van uren niet in uw bedrijf mogelijk is, zoeken we naar alternatieven elders.

Stopverzuim biedt u ervaren verzuimregisseurs (casemanagers), re-integratiecoaches, trainers en arbeidsdeskundigen. En onafhankelijke samenwerking met Hollands Kroon Risicobeheer. Of met u en uw Arbodienst, afdeling P&O en al aanwezige professionals in verzuim.

Onze klanten

We zijn Noord-Hollands nuchter, met een sterk netwerk in de regio. Onze klanten zijn ondernemer in het MKB en middelgrote tot grotere organisaties in de markt van sport, vitaliteit en beheer van maatschappelijk vastgoed. Van schoenenzaak, tegelzetbedrijf, offshore, aannemer, bakkerij, verhuisbedrijf, autodealer en uitvaartonderneming tot zwembaden en sporthallen in de regio.

Het behaalde resultaat…

Met de beste aanpak van verzuim leveren we een bijdrage aan minder verzuim én het verbeteren van teamprestaties. Voor uw bedrijf levert dat zowel duurzame inzetbaarheid als goede (interne) samenwerking op.

HRM – coaching – beoordeling

Steeds vaker worden we ingeschakeld voor het uitvoeren van HRM-taken, coaching (op ontwikkeling en (management)vaardigheden) en functionerings- en beoordelingsgesprekken. Geen wonder, want onze inzet loopt via verzuimbegeleiding en preventief verzuimbeleid naar organisatieveranderingen.

Uiteindelijk komen we dan uit bij het functioneren van medewerkers. En ook hier zijn we succesvol met onze aanpak: zacht in relaties, maar hard op het nakomen van gemaakte afspraken.

We komen graag kennismaken en een eerste advies geven. Als antwoord op vragen over verzuim, verzuimpreventie organiseren, trainingen, coaching, beoordeling en het verbeteren van samenwerking. In de offertes van Stopverzuim staan geen kleine lettertjes of verborgen meerkosten voor extra werkzaamheden of termijnen.

Grote kans dat u op zoek bent naar de beste aanpak van verzuim. De uitdaging nemen we graag aan!

Bel Loet Spaanstra op 06-19953978 (ook ’s avonds) of druk op de knop hieronder…

Hoe kunnen wij u helpen?

Hoe kunnen wij u helpen?

 

Certificering, wetgeving en centraal adres

Alle professionals van Stopverzuim en de onafhankelijke samenwerkingspartners zijn hoog opgeleid en deskundig in hun vakgebied. Als blijk daarvan geven ze les aan diverse opleidingen. Ze beschikken opgeteld aan een reeks diploma's, certificaten en registraties.

Alle werkzaamheden worden conform bestaande regels en wettelijke kaders uitgevoerd. Stopverzuim onderschrijft het belang van het medisch geheim van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzuimbegeleiders en behandelaars; en de juridische kaders van advocaten en mediators. We houden ons strikt aan privacywetgeving, zoals vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Algemene voorwaarden Stopverzuim
Klachtenreglement Stopverzuim

Praktische informatie:
Informatie over ziekmeldingen tijdens de coronacrisis
Wanneer kan ik een coronatest vragen?
Wanneer moet ik een bedrijfsongeval melden?
Werkwijzer WVP kader UWV 2018
Wijziging doorgeven aan UWV
Toelichting voordelen en regelingen UWV

De website is gemaakt door Marjon Saft
Het logo is ontworpen door Annelies Vink
De foto's zijn geschoten door Gerard Koopen

Stopverzuim
Laanenderweg 57
1812 PW Alkmaar
06-19953978

Stopverzuim is een handelsnaam van Wheelbarrow Consultancy BV: KvK 371164470000 en BTW NL8142.07.881.B01