Wat doet Stopverzuim

Wat doet Stopverzuim

In het kort? Met de beste aanpak van verzuim leveren we een bijdrage aan minder verzuim én het verbeteren van teamprestaties. Voor uw bedrijf levert dat zowel duurzame inzetbaarheid als betere bedrijfsresultaten op. Actueel: Informatie over ziekmeldingen tijdens de coronacrisis 1

Lees op deze pagina over onze benadering van verzuim en hoe we met onze visie en missie daadwerkelijk de genoemde resultaten voor u behalen. Op volgende pagina’s geven we meer uitleg en stellen we ons aan u voor.

Onze benadering: verzuim is iets niet doen dat wel van je verwacht wordt

Verzuim kan allerlei oorzaken hebben, zoals problemen in werk of privé. ‘Griep is ziek’, dat is duidelijk. Kortdurend verzuim is de beste oplossing. Is verzuim echter meer dan een griepje, dan is een goede verzuimregisseur onmisbaar. Zodat u kunt blijven doen waar u beter in bent.

Bij herstel gaat het altijd om de vraag: welke werkzaamheden zijn mogelijk en waar kunnen we dat voor u organiseren?

Werkgever bepaalt

Verzuimregisseurs van Stopverzuim kunnen alle aspecten van de Wet Verbetering Poortwachter uitvoeren. We bieden maatwerk en doen dus precies wat u aan ons vraagt. Alleen advies, second opinion of overname van een (stagnerend) traject kan ook. U bepaalt namelijk zelf wie de verzuimbegeleiding uitvoert.

Visie: samen van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

Stopverzuim streeft altijd naar duurzame inzetbaarheid. De arbeidsmarkt laat een toenemend tekort aan geschikt personeel zien. Reden om in de huidige werknemers te investeren en die te behouden.

De 4 Dimensies voor betere teamprestaties

Verantwoordelijk handelen van werknemers draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Voor het bereiken van betere teamprestaties bieden we gerichte trainingen aan. Met de 4 Dimensies krijgen we zelfs door interne strijd verdeelde of volledig naar binnen gekeerde teams weer in beweging.
De 4 Dimensies zijn: 1 Bestaansrecht, 2 Inrichting, 3 Dynamiek en 4 Omgeving.

Waarom Stopverzuim

R

De beste aanpak van verzuim

R

Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

R

Verbeteren van teamprestaties

R

Betere bedrijfsresultaten

Missie: de beste aanpak van verzuim

Bij bestaand verzuim zetten we eerder onze arbeidsdeskundige in. Onze verzuimregisseurs kunnen door het eerder inschakelen van onze arbeidsdeskundige bestaand verzuim anders organiseren en daardoor bekorten. Bij gedeeltelijk herstel en opbouw van uren vinden we altijd alternatieven.

Stopverzuim biedt u ervaren verzuimregisseurs (casemanagers), re-integratiecoaches, trainers en arbeidsdeskundigen. En onafhankelijke samenwerking met Hollands Kroon Risicobeheer. Of met u en uw Arbodienst, afdeling P&O en al aanwezige professionals in verzuim.

Onze klanten

We zijn Noord-Hollands nuchter, met een sterk netwerk in de regio. Onze klanten zijn ondernemer in het MKB en middelgrote tot grotere organisaties in de markt van sport, vitaliteit en beheer van maatschappelijk vastgoed. Van schoenenzaak, tegelzetbedrijf, offshore, aannemer, bakkerij, verhuisbedrijf, autodealer en uitvaartonderneming tot zwembaden en sporthallen in de regio.

Het behaalde resultaat…

Met de beste aanpak van verzuim leveren we een bijdrage aan minder verzuim én het verbeteren van teamprestaties. Voor uw bedrijf levert dat zowel duurzame inzetbaarheid als een beter bedrijfsresultaat op.

Kennismaken en een eerste advies kosten u niets! In de offertes van Stopverzuim staan geen kleine lettertjes of verborgen meerkosten voor extra termijnen.

Grote kans dat u op zoek bent naar de beste aanpak van verzuim. De uitdaging nemen we graag aan!

Bel Loet Spaanstra op 06-19953978 (ook ’s avonds) of druk op de knop hieronder…

Hoe kunnen wij u helpen?

Hoe kunnen wij u helpen?

 

Certificering, wetgeving en centraal adres

Alle professionals van Stopverzuim en de onafhankelijke samenwerkingspartners zijn hoog opgeleid en deskundig in hun vakgebied. Als blijk daarvan geven ze les aan diverse opleidingen. Ze beschikken opgeteld aan een reeks diploma's, certificaten en registraties.

Alle werkzaamheden worden conform bestaande regels en wettelijke kaders uitgevoerd. Stopverzuim onderschrijft het belang van het medisch geheim van bedrijfsartsen en behandelaars; en de juridische kaders van advocaten en mediators. We houden ons strikt aan privacywetgeving, zoals vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Algemene voorwaarden Stopverzuim 03082018
Klachtenreglement Stopverzuim

De website is gemaakt door Marjon Saft
Het logo is ontworpen door Annelies Vink
De foto's zijn geschoten door Gerard Koopen

Stopverzuim
Laanenderweg 57
1812 PW Alkmaar
06-19953978

Stopverzuim is een handelsnaam van Wheelbarrow Consultancy BV: KvK 371164470000 en BTW NL8142.07.881.B01