Wat is Stopverzuim

Wat is Stopverzuim

Stopverzuim is een onafhankelijk bedrijf met een compleet aanbod verzuimbegeleiding. Van casemanagement en re-integratie, tot reparatie van loonsancties. We geven een advies of second opinion in spoor 1 en spoor 2. Een werkgever kan op ieder willekeurig ogenblik de expertise van Stopverzuim inschakelen. Zonder abonnement, rekenen we een vast tarief per uur of per opdracht.

We werken samen met onafhankelijke professionals, zoals bedrijfsarts, advocaat arbeidsrecht en verzekeringsintermediair. Of met uw bedrijfsarts, Arbodienst, afdeling P&O en al aanwezige professionals in verzuim.

Onze benadering: verzuim is iets niet doen dat wel van je verwacht wordt

Stopverzuim ziet verzuim als gedrag dat vaak verward wordt met ziek zijn. Verzuim kan andere oorzaken hebben, zoals problemen op het werk of privé. ‘Griep is ziek’, dat is duidelijk. Kortdurend verzuim is dan de beste oplossing. De verantwoordelijkheid voor het verzuim ligt altijd bij de werknemer. Het is immers de keuze (het gedrag) van de werknemer om wel of niet te verzuimen.

Werkgever bepaalt

De verzuimbegeleiders (casemanagers) van Stopverzuim voeren de Wet Verbetering Poortwachter uit. Geheel of gedeeltelijk. We bieden maatwerk. We doen dus precies wat u aan ons vraagt. Alleen een advies, second opinion of overname van een traject kan ook. De werkgever bepaalt namelijk wie het casemanagement uitvoert. Dat staat los van de wijze van verzekeren en de maatwerk- of vangnetregeling.

Visie: samen van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

Stopverzuim werkt altijd met duurzame inzetbaarheid als doelstelling. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laten namelijk zien dat vervanging steeds grotere problemen oplevert. Er is een toenemend tekort aan personeel. Reden om te investeren in duurzame inzetbaarheid, met als resultaat een lager verzuim.

Gewenst gedrag en verantwoordelijk handelen van werknemers dragen bij aan duurzame inzetbaarheid. Voor het bereiken van aantoonbare resultaten bieden we diverse trainingen aan. We onderzoeken de structuur en cultuur van uw organisatie. En leiderschap, communicatie, gedrag en motivatie.

Waarom Stopverzuim

R

De beste aanpak van verzuim

R

Advies en second opinion

R

Zonder abonnement een vast tarief

R

Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

Missie: de beste aanpak van verzuim

Om te beginnen kijken we naar bestaand verzuim. Gaan we niet ‘even oplossen’. In goed overleg met de verzuimende werknemers kunnen we bestaand verzuim vaak bekorten. Verzuim is immers een vorm van gedrag waar mogelijk alternatieven voor zijn.

Stopverzuim staat voor de betrouwbaarheid van ervaren professionals. Van eigen verzuimbegeleiders / casemanagers, re-integratiecoaches, trainers en organisatieadviseurs, tot onafhankelijke samenwerking met bedrijfsarts, advocaat arbeidsrecht en verzekeringsintermediair.

Of samenwerking met uw Arbodienst, bedrijfsarts of afdeling P&O. We zijn Noord-Hollands nuchter, met een sterk netwerk in de regio.

Altijd maatwerk

Bedrijven schakelen ons in voor spoor 1 en spoor 2. Daarnaast repareren onze specialisten ‘verkeerd uitgevoerde’ spoor 1 en 2 trajecten, die tot een loonsanctie leidden. Bekortingsverzoeken dienen we zelf bij het UWV in.

In de vorm van maatwerk kunnen we altijd een praktisch advies of second opinion voor de beste aanpak geven. Voor een vast tarief per uur.

Grote kans dat u op zoek bent naar de beste aanpak van verzuim. Lees op deze website hoe we dat doen. U wilt resultaat? Graag nemen we de uitdaging aan: test ons!

Bel Loet Spaanstra op 06-19 95 39 78 (ook ’s avonds) of druk op de knop hieronder…

Hoe kunnen wij u helpen?

Hoe kunnen wij u helpen?

 

Certificering, wetgeving en centraal adres

Alle professionals van Stopverzuim en de onafhankelijke samenwerkingspartners zijn hoog opgeleid en deskundig in hun vakgebied. Als blijk daarvan geven ze les aan diverse opleidingen. Ze beschikken opgeteld aan een reeks certificaten en registraties.

Alle werkzaamheden worden conform bestaande regels en wettelijke kaders uitgevoerd. Stopverzuim onderschrijft het belang van het medisch geheim van bedrijfsartsen en de juridische kaders van advocaten. We houden ons strikt aan alle privacywetgeving, zoals vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Algemene voorwaarden Stopverzuim 03082018
Klachtenreglement Stopverzuim.
Overzicht dienstverlening en kosten Stopverzuim 04022019

De website is gemaakt door Marjon Saft
Het logo is ontworpen door Annelies Vink
De foto's zijn geschoten door Gerard Koopen

Stopverzuim
Laanenderweg 57
1812 PW Alkmaar
06-19953978

Stopverzuim is een handelsnaam van Wheelbarrow Consultancy BV: KvK 371164470000 en BTW NL8142.07.881.B01