Actueel

Het werk aanpassen aan de mens …….?

Neem kennis van het zeer lezenswaardige artikel over het aanpassen van het werk aan de mens. Het tegenovergestelde - de mens aanpassen aan het werk - lukt niet. De volgende energiebronnen leveren minder verzuim op (aldus blijkt uit uitgebreid onderzoek). Het hoeft...

Ziekteverzuim voorkomen? Een mooi overzicht van een derde……

Een grotere (verzuim)verzekeraar geeft een mooi overzicht hoe je verzuim kunt herkennen. In de opsomming maar liefst 7 oorzaken en 35 signalen. Achteraf horen we vaak dat de signalen wel opgemerkt werden, maar dat er niets mee gedaan werd. Dat is best jammer...

Autonomie op het werk? Wat levert het op?

De trainingen van Stopverzuim zijn gericht op het vergroten van verantwoordelijk handelen op basis van autonomie. Ofwel: dat je als medewerker het gevoel hebt dat je zelfstandig oplossingen kan en mag bedenken voor de problemen die je tegenkomt. Dat dat ook van je...

Vervroegd arbeidsdeskundigonderzoek uitvoeren?

De praktijk laat ons telkens weer zien dat het vervroegen van het arbeidsdeskundigonderzoek het proces kan versnellen. Vooral als er sprake is van een langer durende verzuimgeschiedenis, of onduidelijke klachten met een niet te voorspellen duur voor herstel. Onlangs...

De Gouden driehoek

Goede verzuimbegeleiding vraagt om nauwe samenwerking en afstemming tussen bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzuimregisseur. In dit artikel van opleider Scolea kunt u lezen dat deze samenwerking al jaren bestaat en wel de Gouden driehoek wordt genoemd. Reden voor...

Wel of niet ziekmelden tijdens de coronacrisis?

Tijdens de huidige coronacrisis is het soms onduidelijk wanneer je als werknemer jezelf kunt ziekmelden. Je wilt immers geen andere collega’s besmetten en zelf ook niet besmet raken. Lees de toelichting voor werknemer en werkgever: Informatie over ziekmeldingen...

Pas op voor de dramadriehoek bij activeren!

Uit het artikel van BG Magazine: We blijven maar oude begrippen gebruiken voor het benaderen van een nieuw probleem dat nu veel meer gelaagdheid kent dan in de jaren negentig, de tijd waarin we nog geen loondoorbetalingsverplichting kenden voor de werkgevers en het...

Geactualiseerde werkwijzer Poortwachter (UWV)

Sinds het verschijnen van de Werkwijzer Poortwachter op 24 maart 2017 is een aantal vragen en opmerkingen ontvangen. Die terugkoppeling leidde tot aanvulling op of verduidelijking van de oorspronkelijke tekst. De delen van de tekst die zijn aangevuld of verduidelijkt,...

Reportage: Uit de rat race. Ik kan wel, maar ik wil niet.

Een groeiend aantal jonge mensen bezwijkt onder de druk van het moeten presteren en aan steeds hogere eisen voldoen. Zij gaan in de tuin werken, pakketjes of maaltijden rondbrengen of een stoel in elkaar timmeren. Citaat uit het artikel: De prestatiedruk heeft invloed...

Certificering, wetgeving en centraal adres

Alle professionals van Stopverzuim en de onafhankelijke samenwerkingspartners zijn hoog opgeleid en deskundig in hun vakgebied. Als blijk daarvan geven ze les aan diverse opleidingen. Ze beschikken opgeteld aan een reeks diploma's, certificaten en registraties.

Alle werkzaamheden worden conform bestaande regels en wettelijke kaders uitgevoerd. Stopverzuim onderschrijft het belang van het medisch geheim van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzuimbegeleiders en behandelaars; en de juridische kaders van advocaten en mediators. We houden ons strikt aan privacywetgeving, zoals vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Algemene voorwaarden Stopverzuim
Klachtenreglement Stopverzuim

Praktische informatie:
Informatie over ziekmeldingen tijdens de coronacrisis
Wanneer kan ik een coronatest vragen?
Wanneer moet ik een bedrijfsongeval melden?
Werkwijzer WVP kader UWV 2018
Wijziging doorgeven aan UWV
Toelichting voordelen en regelingen UWV

De website is gemaakt door Marjon Saft
Het logo is ontworpen door Annelies Vink
De foto's zijn geschoten door Gerard Koopen

Stopverzuim
Laanenderweg 57
1812 PW Alkmaar
06-19953978

Stopverzuim is een handelsnaam van Wheelbarrow Consultancy BV: KvK 371164470000 en BTW NL8142.07.881.B01