Even voorstellen

Loet Spaanstra - maatschappelijk werker, verzuimregisseur, trainer de 4 Dimensies

Loet werkte jaren als maatschappelijk werker voor verschillende instellingen in de regio. Vanaf het begin van deze eeuw heeft hij landelijk als lijn, project- en interim-manager in zorg, welzijn en voor justitie verschillende opdrachten succesvol uitgevoerd. Complexe problemen oplossen is zijn handelsmerk.

Loet werd in 2013 vennoot bij Werktraject Noord-Holland, een re-integratie- en verzuimbedrijf dat al ruim 20 jaar goede resultaten behaalt voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en beschikt over alle UWV-licenties voor activering, re-integratie en jobcoaching. In 2015 richtte hij Stopverzuim op.

Met Stopverzuim wil hij een bijdrage leveren aan het terugdringen van verzuim. Door vanuit verschillende invalshoeken naar verzuim te kijken en de aandacht te richten op effectieve begeleiding, gezamenlijke doelen, preventie en duurzame inzetbaarheid. Goede verzuimbegeleiding is in zijn ogen een kwestie van duidelijk communiceren in een open relatie en kijken wat iemand (nog) wel kan. En alle belangen en gevolgen (lange termijn) van verzuim expliciet maken voor zowel werkgever als werknemer.

Als trainer richt hij zich op het vergroten van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in organisaties. Daarvoor maakt hij gebruik van de 4 Dimensies (Bestaansrecht, Inrichting, Dynamiek en Omgeving) zoals uitgewerkt door Mensen in bedrijf.

Als (bedrijfs)maatschappelijk werker opereert hij op het snijvlak van de persoon en diens sociale omstandigheden. Hij kan als generalist in korte tijd beoordelen welke hulp geïndiceerd is ‘als mensen niet lekker in hun vel zitten’. Door zijn managementervaring kan hij ook met de ogen van een werkgever naar verzuim kijken. Loet bemiddelt in (arbeids)conflicten en geeft communicatie- en sociale vaardigheidstrainingen, waardoor werknemers merkbaar beter functioneren.

Loet op LinkedIn
loetspaanstra@stopverzuim.nl
Tel: 06-19 95 39 78

Cindy in 't Veld - arbeidsdeskundige en re-integratiecoach

Hier verschijnt binnenkort het profiel van Cindy.

Gonda Stevens - maatschappelijk werker en re-integratiecoach

Hier verschijnt binnenkort het profiel van Gonda

Jan van Poppel - Code4One trainer, verzuimregisseur en re-integratiecoach

Jan is een ervaren verzuimregisseur, re-integratie- en jobcoach en Code4Onetrainer. Ook levert Jan een bijdrage aan de trainingen die Stopverzuim haar klanten aanbiedt. Zijn kennis en kunde van het verzuimproces in zowel spoor 1 als spoor 2 zijn ongeëvenaard. Als Code4Onetrainer biedt hij klanten een inzicht vergrotende manier van begeleiden aan.

Na een loopbaan in loondienst en als zelfstandige in de re-integratiesector, sloot hij zich begin 2020 bij Stopverzuim aan.

Jan op LinkedIn
janvanpoppel@stopverzuim.nl
Tel 06-27 03 43 32

Christina Büsgen - arbeidsdeskundige

Hier verschijnt binnenkort het profiel van Christina.

Afspraken met bedrijfsartsen

In de loop van 2019 hebben we in goed onderling overleg al onze klanten bij Hollands Kroon Risicobeheer in Schagen ondergebracht. Door onze groei ontstonden er ineens allerlei administratieve processen en registraties. We besloten deze processen over te dragen aan een partij die daar beter in is. Daardoor kunnen we ons met Stopverzuim richten op taken waar we goed in zijn.

In 2020 breidden we onze samenwerking uit met de Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West (BGDNW), een fullservice arbodienst met vestigingen in Hoorn, Alkmaar en Amsterdam. Ook bij BGDNW hebben we inmiddels klanten ondergebracht.

Inmiddels zijn we een succesvolle uitvoerder van spoor 2 trajecten. Uiteraard naast de taken in spoor 1. Ook die voeren we nog graag voor onze klanten uit. Afspraken met een bedrijfsarts maken we in overleg met de collega’s van Hollands Kroon Risicobeheer of BGDNW.

Verdere certificering van de sector juichen we toe. Zowel werkgevers als werknemers zijn gebaat bij goed toegeruste bedrijven die hun verzuim begeleiden. Een ander voordeel van samenwerking is dat we gebruikmaken van de netwerken van Hollands Kroon Risicobeheer en BGDNW.

Nieuwe klanten kunnen we bij een van deze bedrijven onderbrengen.

Jacco IJsselstein - intermediair (verzuim)verzekeringen bij P.H. Verheul / Hollands Kroon Risicobeheer

Jacco is een professional in zakelijke verzekeringen. Hij wordt door Stopverzuim ingeschakeld om met (nieuwe) klanten verzuimverzekeringen en regelingen door te nemen. Dat levert altijd uw eerste besparingen op. Jacco werkt namens Hollands Kroon Risicobeheer, een onderdeel van P.H. Verheul.

In de loop van 2018 is de samenwerking met Hollands Kroon Risicobeheer intensiever geworden, omdat ze voor al onze klanten in het 1e spoor de afspraken met bedrijfsartsen verzorgen. Formeel hebben we al onze klanten zelfs bij Hollands Kroon Risicobeheer ondergebracht . Daarmee is de dienstverlening ook op lange termijn beter gewaarborgd.

Tien tot dertig procent van de kosten van ziekte en arbeidsongeschikt is beïnvloedbaar. Die kunnen omlaag door het verzuim op een andere manier aan te pakken. Wat dat concreet betekent, is makkelijk uit te rekenen: de totale kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid bedragen doorgaans 25 tot 30 procent van de jaar-loonsom.

Deze besparing is gebaseerd onze ervaringen als specialist in verzuimmanagement. De besparingen zijn te vinden in de toepassing van de Wet verbetering Poortwachter, de verschillende verzekeringen én vooral op het gebied van de sociale zekerheid. Samen met de ondernemer optimaliseren wij de organisatie en de regie van zijn verzuimmanagement.

  • Advisering over inkomensverzekeringen, zoals ziekteverzuimverzekering, WGA-eigenrisicodragerverzekering, Ziektewet-eigenrisicodragerverzekering, WGA-hiaat, WIA-excedent en WIA-bodem
  • Regelen vergoeding van re-integratiekosten
  • Onderzoek en advies over subsidiemogelijkheden

Jacco op LinkedIn
Bekijk P.H. Verheul en Hollands Kroon Risicobeheer
info@stopverzuim.nl

Werktraject Noord-Holland - jobcoaching

De werkzaamheden van Stopverzuim komen voort uit Werktraject Noord-Holland. Deze professionals hebben ruim 20 jaar ervaring in het (her)plaatsen van werkzoekenden. Na het verkennen en bespreken van mogelijkheden, competenties en aandachtspunten, gaat de aandacht spoedig naar het vinden van een nieuwe baan.

Soms zelfs richting zelfstandig ondernemerschap. Een heldere aanpak, ervaring, mensenkennis, en doorzettingsvermogen zorgen ervoor dat werkzoekende kandidaten duurzame resultaten boeken. Het motto luidt: iedereen die dat wil is bemiddelbaar!

Werktraject Noord-Holland is sinds begin 2020 een gespecialiseerd bedrijf voor jobcoaching. Dat komt omdat jobcoaching functioneel aanvullend is op de verzuimbegeleiding van Stopverzuim.

Bekijk Werktraject Noord-Holland
info@stopverzuim.nl

Kerstin Hopman - onafhankelijk advocaat arbeids- een sociaalrecht bij Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Van juni 2010 tot begin 2020 was Kerstin Hopman met Advocatenkantoor Kerstin Hopman in Alkmaar gevestigd. Nu werkt ze zelfstandig vanuit Amsterdam. Voor die tijd is zij gedurende ruim 23 jaar werkzaam geweest bij verschillende werkgevers. In 1987 startte zij haar loopbaan bij het toenmalige GAK, het huidige UWV. Zij heeft daar op verschillende juridische afdelingen gewerkt en op die manier de nodige ervaring opgedaan op het gebied van sociale zekerheid.

In 1998 maakte zij de overstap naar de Rechtskundige Dienst van de FNV, waar zij zich ook in het arbeidsrecht kon specialiseren. In 2002 werd zij als advocaat beëdigd en werkte zij bij Advocatenkantoor Oudegracht in Alkmaar.

Naast haar werkzaamheden als rechtshulpverlener is zij al jaren werkzaam als docent op het gebied van sociale zekerheid en op beperkte schaal ook van arbeidsrecht. Zij doceert aan vakgenoten werkzaam bij allerlei organisaties. Tevens is zij hoofddocent Socialezekerheidsrecht bij de beroepsopleiding binnen de advocatuur. Verder heeft zij in de afgelopen jaren diverse bestuursfuncties verricht.

Haar motto is voorkomen is beter dan genezen. Conflicten lost zij bij voorkeur buiten de rechtszaal op. Zij gaat daarbij doortastend en voortvarend te werk. Haar stijl laat zich kenmerken in de volgende steekwoorden: direct, nuchter, betrokken, gedreven, praktisch, laagdrempelig en energiek. Haar klantenkring heeft zich de afgelopen jaren vooral via mond-tot-mondreclame uitgebreid.

Rechtsgebieden:
• sociale zekerheid
• arbeidsrecht
• re-integratie/arbeidsongeschiktheid
• sociale voorzieningen

Kerstin op LinkedIn
info@stopverzuim.nl
06 467 172 08
Bekijk Advocaat Kerstin Hopman

Repareer het dak als de zon schijnt. Praat over verzuim als het niet aan de orde is. Dat levert u minder schadelast op

Hoe kunnen wij u helpen?

 

Certificering, wetgeving en centraal adres

Alle professionals van Stopverzuim en de onafhankelijke samenwerkingspartners zijn hoog opgeleid en deskundig in hun vakgebied. Als blijk daarvan geven ze les aan diverse opleidingen. Ze beschikken opgeteld aan een reeks diploma's, certificaten en registraties.

Alle werkzaamheden worden conform bestaande regels en wettelijke kaders uitgevoerd. Stopverzuim onderschrijft het belang van het medisch geheim van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzuimbegeleiders en behandelaars; en de juridische kaders van advocaten en mediators. We houden ons strikt aan privacywetgeving, zoals vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Algemene voorwaarden Stopverzuim
Klachtenreglement Stopverzuim

Praktische informatie:
Informatie over ziekmeldingen tijdens de coronacrisis
Wanneer kan ik een coronatest vragen?
Wanneer moet ik een bedrijfsongeval melden?
Werkwijzer WVP kader UWV 2018
Wijziging doorgeven aan UWV
Toelichting voordelen en regelingen UWV

De website is gemaakt door Marjon Saft
Het logo is ontworpen door Annelies Vink
De foto's zijn geschoten door Gerard Koopen

Stopverzuim
Laanenderweg 57
1812 PW Alkmaar
06-19953978

Stopverzuim is een handelsnaam van Wheelbarrow Consultancy BV: KvK 371164470000 en BTW NL8142.07.881.B01