Even voorstellen

Loet Spaanstra - (bedrijfs)maatschappelijk werker, casemanager, re-integratiecoach, trainer

Loet werkte jaren als maatschappelijk werker voor verschillende instellingen in de regio. Vanaf het begin van deze eeuw heeft hij landelijk als lijn, project- en interim-manager in zorg, welzijn en voor justitie verschillende opdrachten succesvol uitgevoerd. Complexe problemen oplossen is zijn handelsmerk.

Loet werd in 2013 vennoot bij Werktraject Noord-Holland, een re-integratie- en verzuimbedrijf dat al ruim 20 jaar goede resultaten behaalt voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en beschikt over alle UWV-licenties voor activering, re-integratie en jobcoaching. In 2015 richtte hij Stopverzuim op, dat vanaf 2016 operationeel is.

Met Stopverzuim wil hij een bijdrage leveren aan het terugdringen van verzuim, door vanuit verschillende invalshoeken naar verzuim te kijken en de aandacht te richten op effectieve begeleiding, gezamenlijke doelen, preventie en duurzame inzetbaarheid. Goede verzuimbegeleiding is in zijn ogen een kwestie van duidelijk communiceren in een open relatie en kijken wat iemand (nog) wel kan. En alle belangen en gevolgen (lange termijn) van verzuim expliciet maken voor zowel werkgever als werknemer.

Als trainer richt hij zich op het vergroten van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in organisaties. Daarvoor maakt hij gebruik van de vier dimensies (bestaansrecht, processen, dynamiek en omgeving) zoals uitgewerkt door Mensen in bedrijf. 

Als (bedrijfs)maatschappelijk werker opereert hij op het snijvlak van de persoon en diens sociale omstandigheden. Hij kan als generalist in korte tijd beoordelen welke hulp geïndiceerd is ‘als mensen niet lekker in hun vel zitten’. Door zijn managementervaring kan hij ook met de ogen van een werkgever naar verzuim kijken. Loet bemiddelt in (arbeids)conflicten en geeft communicatie- en sociale vaardigheidstrainingen, waardoor werknemers merkbaar beter functioneren.

Loet op LinkedIn
info@stopverzuim.nl
Tel: 06-19 95 39 78

Jan van Poppel - organisatieadviseur, casemanager, re-integratiecoach, trainer

Hier verschijnt binnenkort de presentatie van Jan van Poppel. Jan is een ervaren verzuimbegeleider, re-integratie- en jobcoach en trainer.

Jan op LinkedIn
janvanpoppel@stopverzuim.nl
Tel 06-27 03 43 32

Ingeborg Boon - onafhankelijk bedrijfsarts

Ingeborg werkte jaren als bedrijfsarts voor een grote arbodienst en kent alle facetten van het vak. Zij werkte in deze periode voor heel grote tot heel kleine bedrijven en alles wat daar tussen zit. Als medicus beoordeelt ze de belangen van werknemers en werkgevers. Als bedrijfsarts fungeert ze als spil ten aanzien van het vaststellen van benutbare (arbeids)mogelijkheden van werknemers en mogelijkheden voor urenopbouw. Daarnaast heeft Ingeborg kennis en ervaring met de effecten van arbeidsomstandigheden op de gezondheid.

In maart 2016 startte zij bij de kleine en daardoor zeer persoonlijke arbodienst R/partners, dat zich richt op werkgevers met eigen regie of op werkgevers die een bureau met casemanagers als tussenpersoon hebben. In 2017 richtte ze Boon Medisch Advies op en is ze een vaste en onafhankelijke waarde voor Stopverzuim. Regelmatig vindt tijdens functioneel overleg afstemming met verzuimbegeleiders plaats.

Met Boon Medisch Advies wil Ingeborg een bijdrage leveren aan het terugdringen van verzuim. Dat doet ze door vanuit de invalshoek van mogelijkheden naar verzuim te kijken en de aandacht te richten op het aanpassen van werkzaamheden waar nodig en te verwijzen naar goede behandeling. Goede verzuimbegeleiding is in haar ogen een kwestie van mogelijkheden bespreekbaar maken.

Ingeborg op LinkedIn
info@stopverzuim.nl

Jacco IJsselstein - intermediair (verzuim)verzekeringen bij P.H. Verheul / Hollands Kroon Risicobeheer

Jacco is een professional in zakelijke verzekeringen. Hij wordt door Stopverzuim ingeschakeld om (vaak met nieuwe) klanten verzuimverzekeringen (enz.) door te nemen. Dat levert altijd besparingen op. Jacco werkt namens P.H. Verheul.

Tien tot dertig procent van de kosten van ziekte en arbeidsongeschikt is beïnvloedbaar. Die kunnen omlaag door het verzuim op een andere manier aan te pakken. Wat dat concreet betekent, is makkelijk uit te rekenen: de totale kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid bedragen doorgaans 25 tot 30 procent van de jaar-loonsom.

Deze besparing is gebaseerd onze ervaringen als specialist in verzuimmanagement. De besparingen zijn te vinden in de toepassing van de Wet verbetering Poortwachter, de verschillende verzekeringen én vooral op het gebied van de sociale zekerheid. Samen met de ondernemer optimaliseren wij de organisatie en de regie van zijn verzuimmanagement.

  • Advisering over inkomensverzekeringen, zoals ziekteverzuimverzekering, WGA-eigenrisicodragerverzekering, Ziektewet-eigenrisicodragerverzekering, WGA-hiaat, WIA-excedent en WIA-bodem
  • Regelen vergoeding van re-integratiekosten
  • Onderzoek en advies over subsidiemogelijkheden

Jacco op LinkedIn
Bekijk P.H. Verheul 
info@stopverzuim.nl

Kerstin Hopman onafhankelijk advocaat arbeids- een sociaalrecht bij Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Sinds 1 juni 2010 is Kerstin Hopman als zelfstandig advocaat in Alkmaar gevestigd. Tot die tijd is zij gedurende ruim 23 jaar werkzaam geweest bij verschillende werkgevers. In 1987 startte zij haar loopbaan bij het toenmalige GAK, het huidige UWV. Zij heeft daar op verschillende juridische afdelingen gewerkt en op die manier de nodige ervaring opgedaan op het gebied van sociale zekerheid.

In 1998 maakte zij de overstap naar de Rechtskundige Dienst van de FNV, waar zij zich ook in het arbeidsrecht kon specialiseren. In 2002 werd zij als advocaat beëdigd en werkte zij bij advocatenkantoor Oudegracht in Alkmaar.

Naast haar werkzaamheden als rechtshulpverlener is zij al jaren werkzaam als docent op het gebied van sociale zekerheid en op beperkte schaal ook van arbeidsrecht. Zij doceert aan vakgenoten werkzaam bij allerlei organisaties. Tevens is zij hoofddocent Socialezekerheidsrecht bij de beroepsopleiding binnen de advocatuur. Verder heeft zij in de afgelopen jaren diverse bestuursfuncties verricht.

Haar motto is voorkomen is beter dan genezen. Conflicten lost zij bij voorkeur buiten de rechtszaal op. Zij gaat daarbij doortastend en voortvarend te werk. Haar stijl laat zich kenmerken in de volgende steekwoorden: direct, nuchter, betrokken, gedreven, praktisch, laagdrempelig en energiek. Haar klantenkring heeft zich de afgelopen jaren vooral via mond-tot-mondreclame uitgebreid.

Rechtsgebieden:
• sociale zekerheid
• arbeidsrecht
• re-integratie/arbeidsongeschiktheid
• sociale voorzieningen

Kerstin op LinkedIn
info@stopverzuim.nl
072 210 01 31
Bekijk Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Werktraject Noord-Holland - re-integratie spoor 2 (en 3)

De werkzaamheden van Stopverzuim komen voort uit Werktraject Noord-Holland. Deze professionals hebben ruim 20 jaar ervaring in het (her)plaatsen van werkzoekenden. Na het verkennen en bespreken van mogelijkheden, competenties en aandachtspunten, gaat de aandacht spoedig naar het vinden van een nieuwe baan.

Soms zelfs richting zelfstandig ondernemerschap. Een heldere aanpak, ervaring, mensenkennis, en doorzettingsvermogen zorgen ervoor dat werkzoekende kandidaten duurzame resultaten boeken. Het motto luidt: iedereen die dat wil is bemiddelbaar!

Menigeen vindt dankzij Werktraject Noord-Holland succesvol een baan en weet die ook te behouden. Bijvoorbeeld door de inzet van (job)coaching.

Een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, niet bemiddelbaar, verstoorde communicatie, een impasse of een dreigend conflict? Arbeidsdeskundigen, klantmanagers, bedrijven en instellingen schakelen Werktraject Noord-Holland in! Een netwerk van generalisten en vakspecialisten. Met kantoren in Alkmaar en Amsterdam hebben ze een groot bereik in noordwest Nederland.

Bekijk Werktraject Noord-Holland
info@stopverzuim.nl

Repareer het dak als de zon schijnt. Praat over verzuim als het niet aan de orde is. Dat levert u minder schadelast op

Hoe kunnen wij u helpen?

 

Certificering, wetgeving en centraal adres

Alle professionals van Stopverzuim en de onafhankelijke samenwerkingspartners zijn hoog opgeleid en deskundig in hun vakgebied. Als blijk daarvan geven ze les aan diverse opleidingen. Ze beschikken opgeteld aan een reeks certificaten en registraties.

Alle werkzaamheden worden conform bestaande regels en wettelijke kaders uitgevoerd. Stopverzuim onderschrijft het belang van het medisch geheim van bedrijfsartsen en de juridische kaders van advocaten. We houden ons strikt aan alle privacywetgeving, zoals vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Algemene voorwaarden Stopverzuim 03082018
Klachtenreglement Stopverzuim.
Overzicht dienstverlening en kosten Stopverzuim 04022019

De website is gemaakt door Marjon Saft
Het logo is ontworpen door Annelies Vink
De foto's zijn geschoten door Gerard Koopen

Stopverzuim
Laanenderweg 57
1812 PW Alkmaar
06-19953978

Stopverzuim is een handelsnaam van Wheelbarrow Consultancy BV: KvK 371164470000 en BTW NL8142.07.881.B01