Functies

Wie gaat uw verzuim begeleiden ??

Wie in uw organisatie heeft voldoende kennis en ervaring om het verzuim van begin tot eind te begeleiden? Door niet naar de oorzaak van klachten te kijken, maar naar de gevolgen? En naar wat een werknemer wel of niet kan? Iemand met kennis van zaken van sociale processen, zoals effectieve communicatie en gedragsverandering?

Loyaliteit is mooi, maar als sterke emotie kan communicatie er volledig door verstoord raken. Eenmaal beschadigde relaties zijn moeilijk te herstellen. Is het vertrouwen beschadigd? Dan is een dure mediator nodig. Schakel daarom de professionals van Stopverzuim in.

Uw verzuimverzekering dekt (gedeeltelijk) de loonkosten, maar niet of nauwelijks de kosten die u maakt tijdens de uitvoering van verzuimbegeleiding. Bezoek aan de bedrijfsarts, het inschakelen van externe deskundigen? U betaalt. Kies daarom voor de beste aanpak van verzuim. Meer besparen dan we kosten, dat is ons bestaansrecht.

Welke functies komt u mogelijk tegen bij verzuim?

 • Verzuimregisseurs (casemanagers spoor 1)
 • Bedrijfsarts
 • (Bedrijfs)maatschappelijk werker (psychosociaal)
 • Coach (oplossingen in het hier en nu)
 • Arbeidsdeskundige
 • Re-integratiecoaches (spoor 2)
 • Verzekeringsintermediair
 • Advocaat arbeidsrecht / sociaal recht
 • Trainers duurzame inzetbaarheid
 • Mediator
 • Leefstijlcoach
 • Externe behandelaars

Een tijdig ingeschakelde verzuimregisseur kost minder dan een mediator achteraf

Verzuimregisseur (casemanager spoor 1)

Alle vormen van verzuim
Werknemers weten dat we geen aandelen in uw bedrijf hebben en praten gemakkelijker met een verzuimregisseur van Stopverzuim. Die overlegt met werknemer en werkgever (of P&O) over alle aspecten van verzuim. Of dat nu frequent kortdurend, of door ernstige klachten veroorzaakt langdurig verzuim is. Waar we u misschien tot kalmte manen, wijzen we uw werknemer op de kosten van verzuim, op de risico’s voor uw bedrijf en op de nadelen als verzuim 104 weken of langer duurt.

Risico’s voor werknemers en arbeidsconflicten
Ook voor werknemers kleven vaak onbekende, risico’s aan verzuim. Zit het niet hun carrière in de weg, dan toch op langere termijn gedeeltelijke Wia (WGA) en/of WW of bijstand en je huis opeten. Niet zelden lossen we zonder tussenkomst van een mediator arbeidsconflicten op. Er zijn namelijk altijd aspecten waarover werkgever en werknemer het met elkaar eens zijn.

Spoor 2 eerder inzetten
Verzuimregisseurs van Stopverzuim zullen er alles aan doen om waar mogelijk, volgens wettelijke kaders, het proces te versnellen. Spoor 1 is géén synoniem voor jaar 1. Kan uw werknemer bijvoorbeeld niet terug kan keren in de oude functie en er is geen passende functie in uw bedrijf? Dan is het belangrijk om dat direct voor te leggen aan de bedrijfsarts. Met een medische onderbouwing kunnen we vervroegd een (onze) arbeidsdeskundige in het proces betrekken en een arbeidsdeskundigonderzoek aanvragen. Als de arbeidsdeskundige ook geen arbeidsmogelijkheden meer in uw bedrijf ziet, kan spoor 2 (re-integratie buiten uw bedrijf) maanden eerder geadviseerd worden.

Let op: een conflict met een werknemer vraagt een andere oplossing dan spoor 2. Bel ons! Voor ons betekent spoor 2: PLAATSEN of het traject overeenkomstig de eisen van het UWV uitvoeren en volledig verantwoorden. Daarmee voorkomt u een loonsanctie (derde jaar).

Onafhankelijke bedrijfsarts

Stopverzuim werkt via Hollands Kroon Risicobeheer samen met een onafhankelijke bedrijfsartsen van R/Partners, De Bedrijfsartsengroep of met uw bedrijfsarts of Arbodienst. Naast het beoordelen van de medische aspecten van verzuim, en welke gevolgen dat heeft voor de werkzaamheden, zal een bedrijfsarts de juiste richting bepalen voor herstel.

Voor verzuimregisseurs is het advies van een bedrijfsarts van groot belang voor de gesprekken met uw werknemer. En voor de verstandigste keuzes in het proces! Een bedrijfsarts kan benutbare mogelijkheden en urenopbouw adviseren.

Deze benutbare mogelijkheden kunt u samen met de verzuimregisseur omzetten naar aangepaste werkzaamheden, in of buiten uw bedrijf. Bovendien kijkt een bedrijfsarts, volledig onafhankelijk, naar zowel uw belang als dat van de werknemer.

(Bedrijfs)maatschappelijk werker (psychosociale hulpverlening)

(Bedrijfs)maatschappelijk werkers van Stopverzuim ondersteunen werknemers bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Huurschuld of werkloosheid kunnen redenen zijn voor werknemers om hulp te vragen, maar bijvoorbeeld ook opvoedings- of relatieproblemen.

Door deze en andere problemen kunnen werknemers depressief, verdrietig of opstandig worden en ze weten dan vaak niet hoe ze daar uit moet komen. Dit zijn voorbeelden van psychosociale problemen. (Bedrijfs)maatschappelijk werkers helpen een werknemer door hem of haar inzicht te geven in het ontstaan van problemen en hen nieuwe vaardigheden aan te leren. Samen wordt gewerkt aan het vergroten van de mogelijkheden om gesignaleerde problemen op te lossen. De hulp die de (Bedrijfs)maatschappelijk werker biedt is op vrijwillige basis. Wat cliënten met de (Bedrijfs)maatschappelijk werker bespreken, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Coach (oplossingen in het hier en nu)

Arbeidsdeskundige

Stopverzuim maakt gebruik van een eigen arbeidsdeskundige en haar collega’s uit het netwerk van Hollands Kroon Risico Beheer. Los daarvan werken we samen met iedere arbeidsdeskundige. We betrekken de arbeidsdeskundige veel eerder bij het verzuim dan veel collega-bedrijven. Dat doen we omdat de praktijk laat zien dat de arbeidsdeskundige er eerder bij betrekken aantoonbaar korter verzuim oplevert. We plaatsen de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzuimregisseur het liefst in een ‘gouden driehoek’.

Re-integratiecoach (spoor 2)

Re-integratie ook voor uw werknemer van groot belang. Als dat niet meer bij de huidige werkgever kan plaatsvinden, dan is er voor de werknemer zeker reden om alle zeilen bij te zetten. In de praktijk biedt alleen een volledige Wia zekerheden. Minder dan 35% arbeidsongeschikt, levert geen gedeeltelijke Wia (WGA) op. Uw werknemer belandt in de WW. Meer informatie.

De praktijk laat zien dat werknemers, die zich hiervan bewust zijn, in spoor 2 actief en gemotiveerd op zoek gaan naar een nieuwe baan. De re-integratiecoaches van Stopverzuim zijn ware talentontwikkelaars en kennen alle facetten van re-integratietrajecten en outplacement.

Ze stellen vragen, adviseren, trainen en coachen. Ze vergroten daarmee de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen dat uw werknemers nodig hebben om de sprong naar ander werk te wagen. De re-integratiecoaches geven hen daarbij steun en stimulans om in beweging te komen en te blijven. Deze netwerkers kunnen werknemers daadwerkelijk elders plaatsen. Voor iedereen het gewenste doel van spoor 2. Dat ze succesvol zijn, blijkt uit wel het hoge slagingspercentage.

Verzekeringsintermediair

Stopverzuim werkt nauw samen met Hollands Kroon Risicobeheer. Formeel hebben we al onze klanten zelfs bij Hollands Kroon Risicobeheer ondergebracht. Als we bij u aan de slag gaan, dan kan de intermediair uw huidige de verzuimverzekering en de wijze waarop verzuim bij u georganiseerd is beoordelen. Van arbodienst tot wachttijd en wie wat doet tegen welke prijs? Zo is het eigen risicodragerschap voor de WGA (Wia) is niet altijd voordeliger. U bent dan wel zelf voor al uw arbeidsongeschikte werknemers, inclusief de 104 weken verzuimbegeleiding, in totaal twaalf jaar verantwoordelijk.

Daarnaast bestaat de gedifferentieerde premie WGA, die bij instroom van een medewerker in de Wia per werknemer verhoogd wordt. U bent wel van het verzuim af, maar nog lang niet van de kosten. De intermediair adviseert en organiseert de beste verzuimverzekering in de vorm van maatwerk en is er voor u, als klant. Niet zelden is juist hij degene die het eerste geld voor u ‘verdient’. Door te besparen op kosten, tegen betere voorwaarden. Weet u dat overstappen vrijwel altijd loont?

Onafhankelijke advocaat arbeidsrecht en sociale zekerheid

Vooral als verzuim langer duurt, is het soms moeilijk om de relatie met de medewerker goed te houden. Vaak zijn tegengestelde belangen de oorzaak van geschillen die grote juridische gevolgen kunnen hebben. Daarom is het zaak dat de advocaat arbeidsrecht van Advocatenkantoor Kerstin Hopman op de juiste momenten kan adviseren welke stappen u het beste kunt zetten en welke niet.

Daarmee dient ze zowel uw belang als de voortgang van het proces. Is na 104 weken het beëindigen van de arbeidsovereenkomst aan de orde, dan adviseert ze u over de mogelijkheden. Het is verder van belang om ook de sociaalzekerheidsrechtelijke aspecten van het verzuim te onderkennen. Zo wilt u liever geen loonsanctie opgelegd krijgen. Om dit te voorkomen is tijdig handelen vereist. Een advocaat kan u hierbij begeleiden en zo nodig de bezwaarprocedure bij UWV voeren.

We werken uiteraard ook graag samen met uw advocaat of een door u aan te wijzen advocaat.

Trainers duurzame inzetbaarheid

Niet zelden leidt verzuimbegeleiding van Stopverzuim tot organisatieadviezen. We werken dan in omgekeerde richting. Van bestaand verzuim naar preventieve maatregelen om verzuim te beperken en zelfs te voorkomen.

We behalen al geruime tijd het voor werkgevers gewenste resultaat door trainingen in te zetten die zijn ontwikkeld en beproefd door Mensen in Bedrijf. De door hen bedachte werkvormen passen we met succes toe.

We slagen erin om teams beter te laten functioneren en daardoor teamprestaties gunstig te beïnvloeden. En uiteindelijk gaat het daar toch ook om? Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid is een heldere doelstelling. Stopverzuim voegt met trainingen meerwaarde toe tijdens het proces. Dat levert direct betere teamprestaties op.

De trainingen bestaan uit 4 Dimensies.

 • Bestaansrecht
 • Inrichting
 • Dynamiek
 • Omgeving

Mediator

We zijn in gesprek met een of meer vaste partijen voor mediation.

Leefstijlcoach

Externe behandelaars

Hoe kunnen wij u helpen?

Certificering, wetgeving en centraal adres

Alle professionals van Stopverzuim en de onafhankelijke samenwerkingspartners zijn hoog opgeleid en deskundig in hun vakgebied. Als blijk daarvan geven ze les aan diverse opleidingen. Ze beschikken opgeteld aan een reeks diploma's, certificaten en registraties.

Alle werkzaamheden worden conform bestaande regels en wettelijke kaders uitgevoerd. Stopverzuim onderschrijft het belang van het medisch geheim van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzuimbegeleiders en behandelaars; en de juridische kaders van advocaten en mediators. We houden ons strikt aan privacywetgeving, zoals vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Algemene voorwaarden Stopverzuim
Klachtenreglement Stopverzuim

Praktische informatie:
Informatie over ziekmeldingen tijdens de coronacrisis
Wanneer kan ik een coronatest vragen?
Wanneer moet ik een bedrijfsongeval melden?
Werkwijzer WVP kader UWV 2018
Wijziging doorgeven aan UWV
Toelichting voordelen en regelingen UWV

De website is gemaakt door Marjon Saft
Het logo is ontworpen door Annelies Vink
De foto's zijn geschoten door Gerard Koopen

Stopverzuim
Laanenderweg 57
1812 PW Alkmaar
06-19953978

Stopverzuim is een handelsnaam van Wheelbarrow Consultancy BV: KvK 371164470000 en BTW NL8142.07.881.B01