De beste aanpak van verzuim

Wat is verzuim?

Misschien las u al onze benadering: ‘verzuim is iets niet doen dat wel van je verwacht wordt’!

Ten onrechte wordt vaak gesteld dat werknemers verzuimen omdat ze ziek zijn. Lastig, want of iemand ziek is bepaalt de bedrijfsarts. Daarom spreken we over klachten. Ziekte kan de oorzaak van klachten zijn.

Je kunt echter ook ziek zijn zonder klachten te hebben. Ons uitgangspunt is dat werknemers verzuimen omdat ze klachten hebben. Dat kan ook demotivatie of een conflict zijn.

Tijdens gesprekken met werknemers vragen onze verzuimbegeleiders dus niet naar de oorzaak van de klachten, maar naar de gevolgen: verminderde inzetbaarheid en (dreigende) uitval. En naar gewenst gedrag. Bij verzuim gaat het om de vraag: ‘wat kan je wel en wat kan je niet’?

De bedrijfsarts helpt met advies over mogelijkheden en opbouw van uren. Vervolgens bespreken we welke oplossingen haalbaar zijn door taken aan te passen.

Oplossingen zijn:

  • Aangepaste taken
  • Aangepast rooster
  • Aangepast tempo
  • Aangepaste locatie
  • Aangepaste …….?

Aanpaste werkzaamheden kunnen werknemers in uw bedrijf uitvoeren of in ieder willekeurig bedrijf dat daartoe bereid is.

Parkeer uw wens om bij verzuim ‘snelle resultaten’ te behalen – focus op effectiviteit in het proces.

Omgaan met bestaand verzuim?

De gestelde vraag bij verzuim is: ‘kun je alsnog wel doen wat van je verwacht wordt’?

Als verzuim aan de orde is, bestaat de kans dat u naar één gewenst resultaat kijkt: uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk. Verzuim is immers lastig en het kost u veel geld.

De aandacht richten op het beste eindresultaat richten is echter verstandiger. Want verzuim is vaak nauwelijks te beïnvloeden. Denkt u maar aan psychische of ernstige lichamelijke klachten. Of aan aangepaste werkzaamheden die in uw bedrijf niet bestaan.

Uw ongenoegen neemt door het uitblijven van snelle resultaten alleen maar toe. Het risico op verstoorde communicatie met uw werknemer helaas ook. Erg onhandig in een proces dat 104 weken kan duren.

Tijd voor een effectieve, procesgerichte en kostenbesparende aanpak door de mogelijkheden te verruimen? Tijd voor de beste aanpak van verzuim!

 

Kijk naar de gevolgen van klachten: verminderde inzetbaarheid en (dreigende) uitval. Wat kan de medewerker wel en wat niet?

Focus op het proces

Vergeet het gewenste ‘snelle resultaat’ even. Richt alle aandacht vervolgens op het proces en een goed eindresultaat. Een voorbeeld?

“Een kapitein vaart van Rotterdam naar New York. Hij zet een rechte lijn op de kaart, om de kortste route te varen. Dat lijkt het best denkbare resultaat. De kapitein weet wel beter. Op de lange reis zijn er allerlei onvoorziene omstandigheden, die meer van invloed zijn op het resultaat, dan de potloodlijn op de kaart. Dat is het proces.

Tijdens de reis breekt de stuurman zijn arm, er valt tijdens een zware storm bijna een container overboord en er treden technische mankementen op. Al deze gebeurtenissen vragen het uiterste van de kapitein. Maar omdat hij procesgericht is, maakt de kapitein voortdurend de juiste keuzes. Hij anticipeert op gebeurtenissen en wat mogelijk gaat komen. Uiteindelijk komt het schip op tijd aan in New York”.

Parkeer uw wens om bij verzuim snelle resultaten te behalen – focus op effectiviteit in het proces.


Werkbare relatie

Als we ons op het proces van het verzuim richten, dan kunnen we op de juiste manier reageren op tegenslagen en successen. Er is veel meer mogelijk dan menigeen denkt. Voor een dergelijke werkwijze zijn goede communicatie en een werkbare relatie met uw werknemer onontbeerlijk. Investeer daarin en daarmee in de eenvoud en effectiviteit van het proces.

 

Parkeer uw wens om bij verzuim snelle resultaten te behalen – focus op effectiviteit in het proces.

Structuur en cultuur

Een juiste uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) vraagt aandacht voor regels, procedures en afspraken. Het is een serieuze aangelegenheid. Dat blijkt wel uit het feit dat onjuiste uitvoering tot een loonsanctie van een extra jaar kan leiden.

Toch is de WvP slechts de structuur van uw proces. De harde kant. Alles ligt vast. Er beweegt niets. Perfect uitvoeren levert onvoldoende op. Behalve dan beperking van uw schadelast in de vorm van een loonsanctie. De kosten van verzuim lopen tijdens de uitvoering ondertussen flink op.

De beweging zit wel in de cultuur van uw bedrijf. Onder cultuur vallen alle ongeschreven regels, normen, (kern)waarden en waar uw bedrijf voor staat. Het zijn de zachte kanten, die zelfs de motivatie van uw medewerkers bepalen.

Goede communicatie en een werkbare relatie vallen, samen met een groot deel van het proces, onder de cultuur. Samenwerken kan tot aanmerkelijke kostenbesparingen op verzuim leiden.

 

Parkeer uw wens om bij verzuim snelle resultaten te behalen – focus op effectiviteit in het proces.

Beoordelingscyclus ??

Heeft u voor uw medewerkers een beoordelingscyclus? Zo ja, verlaagt u daarmee het verzuimpercentage? We kunnen natuurlijk zo’n cyclus voor u opzetten. Nadeel is dat u met uw medewerkers slechts een- tot tweemaal per jaar feedback geeft op de periode die achter u ligt.

Dat kan effectiever door anders en vooral regelmatiger met uw medewerkers te communiceren. Bespreek wat u beiden van elkaar verwacht. Deze ‘feedforward’ gaat over processen in uw organisatie: taken, resultaten, verbeteringen én wat uw medewerker nodig heeft om aan deze verwachtingen te voldoen. Verzuim is letterlijk ‘iets niet doen dat wel van je verwacht wordt’.

Resultaten verbeteren als de onderlinge verwachtingen kloppen. De kern is: wat verwacht u van de medewerker en wat verwacht de medewerker van u?

Vitaliteit, gezondheid en risico’s voor verzuim zijn ineens gewone gespreksonderwerpen geworden. Zo’n feedforward-proces zetten we graag voor u op.

Hoe kunnen wij u helpen?

 

Certificering, wetgeving en centraal adres

Alle professionals van Stopverzuim en de onafhankelijke samenwerkingspartners zijn hoog opgeleid en deskundig in hun vakgebied. Als blijk daarvan geven ze les aan diverse opleidingen. Ze beschikken opgeteld aan een reeks certificaten en registraties.

Alle werkzaamheden worden conform bestaande regels en wettelijke kaders uitgevoerd. Stopverzuim onderschrijft het belang van het medisch geheim van bedrijfsartsen en de juridische kaders van advocaten. We houden ons strikt aan alle privacywetgeving, zoals vastgelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Algemene voorwaarden Stopverzuim 03082018
Klachtenreglement Stopverzuim.
Overzicht dienstverlening en kosten Stopverzuim 04022019

De website is gemaakt door Marjon Saft
Het logo is ontworpen door Annelies Vink
De foto's zijn geschoten door Gerard Koopen

Stopverzuim
Laanenderweg 57
1812 PW Alkmaar
06-19953978

Stopverzuim is een handelsnaam van Wheelbarrow Consultancy BV: KvK 371164470000 en BTW NL8142.07.881.B01