Ziek zijn betekent nog niet dat je arbeidsongeschikt bent, en het laatste begrip is relevant in het arbeidsrecht. De bedrijfsarts beoordeelt of een werknemer arbeidsongeschikt is, en zo ja in welke mate. Als een werknemer het met dat oordeel niet eens is, dan kan hij een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts en/of een deskundigenoordeel bij het UWV. Toch zie je nog regelmatig dat werkgever en werknemer in een discussie verzeild raken waarbij de werknemer zich op een andersluidende verklaring van zijn eigen (huis)arts of behandelaars beroept. In een recente uitspraak van Hof Den Haag (9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2634) wordt uitgebreid ingegaan op de verhouding tussen het oordeel van de arbo- resp. bedrijfsarts en de visie van de eigen behandelaars.

Lees het artikel op The Low Firm